Back to top

melancholia

(ater succus, dejectio animi, demissio animi, melancholy, phrenalgia, thlasis depressio)

Movies

Books, etc.